تایید مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های مهندسی

تایید مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های مهندسی بسیار با اهمیت است. فناوران در جهت ارائه خدمات بیشتر به همه اعضای خود سرویس تایید مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های مهندسی را راه اندازی کرده است.

این خدمات فقط برا ی اعضای VIP انجمن فناوران فعال می باشد لذا با ورود به صفحه ممبرشیپ وبسایت فناوران جهت فعال کردن عضویت یک ساله تان اقدام نمایید.(برای عضویت VIP کلیک کنید.)

Fanavaran.ca

لطفا جهت مهر و امضای مدارک تحصیلی جهت ارائه به مرکز مهندسی استانی خود، مراحل زیر را با دقت انجام نمایید:

  1. دقت فرمایید که فقط transcript ریز نمرات و همچنین دانشنامه graduation of Certificate باید توسط مهندس .P.Eng تایید شود و مدارک دیگر شامل Course description و Grading rubric بدون امضا و فقط با ترجمه قابل ارائه است.
  2. مدارک خود را به فرمت PDF در بیاورید صفحه اول فارسی و صفحه دوم ترجمه انگلیسی آن صفحه (به کیفیت عکسها و وضوح آنها دقت فرمایید).
  3. دقت شود که روی هر صفحه باید Statement مناسب آن درج و سپس برای ما ارسال نمایید. این Statement ها برای ارسال مدارک الزامیست و عدم درج آن سبب بازگشت پرونده و کندی پرونده شما میشود.
  4. برای صفحات با متن فارسی (فقط صفحاتی که از دانشگاه دریافت کرده اید) مطلب زیر را بنویسید. 

(For Persian documents)

I, Mohammad Amani, holder of P.Eng. licence number (100534679) certify this to be a true copy of the original document in the original language.

5.برای صفحات ترجمه شده مطلب زیر را بنویسید.

(For English documents)

I, Mohammad Amani, holder of P.Eng. licence number (100534679) am fluent in Persian and English. I
have reviewed this document, Bachelor’s degree certificate of [ نام شخص ],and certify that the
translation is correct and accurate to the best of my knowledge and ability

6.لطفا در هر صفحه به اندازه امضای مهندس و تاریخ فضای مناسب قرار دهید.
7.جهت احراز هویت یک عکس از گواهی نامه یا پاسپورت خود در فرم زیر آپلود نمایید.
8. تمامی مدارک خود را در فرم زیر آپلود نمایید.

نکته: توجه داشته باشید که Statement ها حتما روی فایل pdf قرار داده شود و فضای کافی برای امضاء داشته باشد.

نکته: توجه داشته باشید که مهر و امضای مدارک مهندسی شما ۳ تا ۵ روز کاری طول خواهد کشید.

فرم ارسال مدارک

فقط اعضای VIP فناوران میتوانند فرم را مشاهده کنند