وبینار رایگان مهندسی اعتبارسنجی در صنعت داروسازی در کانادا

زمان:    7 فوریه 2024

شماره تماس: 23 23 505 (905)

ایمیل: info@fanavaran.ca

ساعت: 20  به وقت تورنتو

ساعت: 17  به وقت ونکوور 

سخنرانان:

  • Ghazaleh Haghighatjoo, M.Eng, P.Eng

فرم ثبت نام

این وبینار به زمانی دیگر موکول شده.

Start Date: 02/07/2024

Start Time: 05:00 p.m Vancouver

Start Time: 08:00 p.m Toronto 

Total Slots: 100

Cost: FREE