TECHNICAL & PRACTICAL P.Eng. EXAMS

مهندسان ایرانی که در خارج از خاک کانادا تحصیل کرده‌اند و برای دریافت مدرک .P.Eng در کانادا اقدام می‌کنند، باید مدارک خود را جهت ارزیابی (Evaluation) ارسال کنند. این افراد ممکن است پیش از مرحله دریافت گواهی EIT ملزم به گذراندن چند کورس از مقطع لیسانس باشند. (عموما برای افراد بین ۲ تا ۳ کورس تعیین می‌شود، هرچند که برای هر فرد می‌تواند متفاوت باشد).

فناوران با استفاده از اساتید مجرب و دانشگاهی، این دوره‌ها را برای شما برگزار می‌کند:
  • دوره‌ها ویژه رشته‌های مکانیک و برق هستند.
  • به صورت خصوصی برگزار می‌شود.
  • ظرفیت هر دوره تا ۳ نفر خواهد بود.
  • تعیین تعداد جلسات به پیش‌زمینه تحصیلی و دانش شما بستگی دارد.
  • در پایان دوره برای امتحان آماده خواهید بود.
 

Electrical ​

Mechanical

Basic Level