مجله موفقیت فناوران

داستان های موفقیت از شرکت کنندگان ما

هدف از تاسیس موسسه فناوران برداشتن گامی کوچک در ارائه آموزش با کیفیت و مقرون‌به‌صرفه به فارسی‌زبانان مهاجری است که برای چالش یافتن شغل جدید یا پیشرفت در حرفه فعلی خود آماده هستند. 
در اینجا ما مفتخر هستیم که داستان تعدادی از دانشجویان عزیزی که همراه ما بوده اند و در این راه موفق شده اند را از زبان خودشان برای شما بازگو کنیم.

Fanavaran Success Magazine

هدف فناوران در این سال ها تشکیل کامیونیتی موفق ایرانی کانادا و کمک به موفقیت هموطنان عزیزمان در این کشور بوده.

نظرات شرکت کنندگان فناوران

مشاهیر فناوران

شما هم میتوانید یکی از این افراد باشید..

هدف از تاسیس موسسه فناوران برداشتن گامی کوچک در ارائه آموزش با کیفیت و مقرون‌به‌صرفه به فارسی‌زبانان مهاجری است که برای چالش یافتن شغل جدید یا پیشرفت در حرفه فعلی خود آماده هستند. 
در اینجا ما مفتخر هستیم که داستان تعدادی از دانشجویان عزیزی که همراه ما بوده اند و در این راه موفق شده اند را از زبان خودشان برای شما بازگو کنیم.

هدف از تاسیس موسسه فناوران برداشتن گامی کوچک در ارائه آموزش با کیفیت و مقرون‌به‌صرفه به فارسی‌زبانان مهاجری است که برای چالش یافتن شغل جدید یا پیشرفت در حرفه فعلی خود آماده هستند. 
در اینجا ما مفتخر هستیم که داستان تعدادی از دانشجویان عزیزی که همراه ما بوده اند و در این راه موفق شده اند را از زبان خودشان برای شما بازگو کنیم.

هدف از تاسیس موسسه فناوران برداشتن گامی کوچک در ارائه آموزش با کیفیت و مقرون‌به‌صرفه به فارسی‌زبانان مهاجری است که برای چالش یافتن شغل جدید یا پیشرفت در حرفه فعلی خود آماده هستند. 
در اینجا ما مفتخر هستیم که داستان تعدادی از دانشجویان عزیزی که همراه ما بوده اند و در این راه موفق شده اند را از زبان خودشان برای شما بازگو کنیم.

شما هم میتوانید

عضویت در خبرنامه فناوران

با عضویت در خبرنامه از جدیدترین خبرها، همایش ها و تخفیف های فناروان بهره‌مند شوید