Fanavaran Membership

اشتراک 1 ساله

$ 60 یک ساله
 • 30 دقیقه مشاوره تحصیلی رایگان
 • استفاده از تخفیف های ویژه اعضای فناوران
 • دسترسی به پنل منتورهای فناوران به صورت هفتگی
 • مهر و امضای تمامی مدارک مهندسی جهت ارائه به سازمان مهندسی
 • شرکت در کلاس رزومه نویسی و کاریابی فناوران به صورت کاملا رایگان
محبوب ترین

اشتراک 6 ماهه

$ 40 شش ماهه
 • 30 دقیقه مشاوره تحصیلی رایگان
 • استفاده از تخفیف های ویژه اعضای فناوران
 • دسترسی به پنل منتورهای فناوران به صورت هفتگی
 • مهر و امضای تمامی مدارک مهندسی جهت ارائه به سازمان مهندسی
 • شرکت در کلاس رزومه نویسی و کاریابی فناوران به صورت کاملا رایگان

اشتراک 3 ماهه

$ 30 سه ماهه
 • 30 دقیقه مشاوره تحصیلی رایگان
 • استفاده از تخفیف های ویژه اعضای فناوران
 • دسترسی به پنل منتورهای فناوران به صورت هفتگی
 • مهر و امضای تمامی مدارک مهندسی جهت ارائه به سازمان مهندسی
 • شرکت در کلاس رزومه نویسی و کاریابی فناوران به صورت کاملا رایگان

To apply for group training courses, please complete the form