مزایای استفاده از طرح های نوشتن تجربیات(مهندسی، تکنسین، پلامینگ) موسسه فناوران

Experience Writing Packages  یا مزایای استفاده از طرح های نوشتن تجربیات به شرح زیر است:

  • صرفه جویی در وقت و تسهیل در روند ارسال مدارک.
  • افزایش کیفیت نگارش تخصصی تجربیات.
  • کاهش احتمال مشروط شدن پرونده به کورس‌های اجباری دوره لیسانس دانشگاه
نکته مهم:

طرح‌های زیر تنها مختص اعضای VIP موسسه فنی و مهندسی فناوران است.

پکیج کامل

$ 599
  • این طرح برای افرادی که تا کنون هیچ اقدامی برای نوشتن سوابق خود انجام نداده اند و میخواهند مجموعه ای متخصص، پروسه دریافت مدرک را با آنها گام به گام پیش ببرد.
  • طول مشاوره: حداقل 4 ساعت
  • اهداف جلسات: نگارش و تایید نهایی کیفیت سوابق
ویژه اعضای فناوران

پکیج مشاوره ای

$ 180
  • این طرح در واقع برای آن دسته از افرادی است که تا حدودی مدارک و سوابق خود را آماده کرده اند و تنها برای نحوه نگارش آن به مشاوره نیازمند هستند.
  • در این طرح متخصصین ما در فناوران تجربیات شما را ضمن مرور، نگارش می کنند.
  • طول مشاوره: 60 دقیقه
ویژه اعضای فناوران