قانون کپی رایت چیست؟

قانون کپی رایت

قانون کپی رایت (Copyright – حق نشر) نوعی مالکیت معنوی و یا حق انحصاری است که به خالق یک اثر […]